Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
KOBİ Aracı (SME Instrument) Hibe Fonu


UFUK 2020 | H2020 SME Instrument : KOBİ Aracı Tematik Alanı

H2020 SME Instrument KOBİ Aracı, KOBİ Enstrümanı, 3 Aşamalı Fonlama, Faz 1-2-3, Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği AB hibe programı: H2020 KOBİ Aracı

KOBİ Aracı nedir? Avrupa'nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan H2020 Programı'nın sadece KOBİ'lere yönelik olarak tasarlanmış hibe fonudur. Pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmektedir. Türkiye'deki KOBİ'lerin de başvurabileceği bu AB hibe programının ilk fazında (Faz 1) firmalara projelerinin fizibilitelerini yapmaları için tam €50,000 Euro hibe verilmektedir. KOBİ Aracı'nın ikinci fazında ise (Faz 2) projelerini hayata geçirmeleri için €2.5 Milyon Euro'ya kadar (Sağlık alanında €5 Milyon) hibe sağlanmaktadır.

KOBİ'lere yönelik tasarlanan ve KOBİ'lerin ticarileşebilecek Ar-Ge ve İnovasyon projelerini destekleyen bu AB Hibe programına ilgi duyan ve başvurmayı düşünen Türkiye'deki KOBİ'ler için hazırlanan ve 2-gün süren KOBİ Aracı (SME Instrument) Proje Yazma Eğitimi'ne katılın.

Avrupa Birliği HORIZON 2020 çerçeve programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 KOBİ Aracı başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım