Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 SPACE : Uzay Tematik Alanı


UFUK 2020 | H2020 SPACE : Uzay Tematik Alanı

H2020 SPACE Uzay Bilimleri, Havacılık, Uydu Teknolojileri, Dünya Gözlem, Uzaktan Algılama, Uzay ve Havacılık Mühendisliği, Avrupa Uzay Sektörünün Rekabet Edebilirliği, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Türkiye Uzay Ajansı, Yer Gözlem Uyduları, Uydu Alt Sistemleri, Görüntü İşleme, Dünya'ya Yakın Objeler, Uydu Haberleşme, Uzay Turizmi, Uydu Navigasyon, Uzay Teknolojileri

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Uzay başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım